Local Government in Norway

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Informasjon om kommune- og fylkesforvaltning på engelsk Publikasjonskode H-2313 E

En informasjonsbrosjyre om kommune- og fylkesforvaltning i Norge.

Local Government in Norway (pdf)