Mulige nye lufthavner på Helgeland

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Luftfartstilsynet foretatt en foreløpig teknisk og operativ vurdering av de to alternative lokalitetene til ny lufthavn på Helgeland.

Les rapporten "Mulige nye lufthavner på Helgeland. Luftfartstilsynets foreløpige tekniske og operative vurderinger", av 3. februar 2011 her (pdf).