Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

En empirisk kartlegging. Rapport 2010:011

Rapporten er en kartlegging og en analyse av statlige tilskudd som frivillige organisasjoner kan søke støtte fra. Rapporten omfatter 81 tilskuddsordninger på statsbudsjettet for 2009 som beløp seg til ca. 4,7 mrd. kr.

Slike tilskudd inngår i tilskuddsregimer; økonomiske midler, regler og institusjonelle rammer for inngang, fordeling og kontroll av disse, samt oppfatninger av tilskuddets formål og nytte. Rapporten beskriver slike regimer. 

Rapporten i pdf-format