Tildelingsbrev til Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet 2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tildelingsbrev til Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet 2011