Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2014

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.Tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet for 2014, datert 20.12.2013
(PDF, 958 Kb)