Høring - utkast til forskrift om opprinnelsesgarantier

Olje- og energidepartementet sendte 30. mars 2007 på høring utkast til forskrift om opprinnelsegarantier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2007

Bakgrunnen er i hovedsak gjennomføring av direktiv 2001/77/EF av 27. september 2001 om fremme av elektrisitet fra fornybare energikilder, som trådte i kraft for EFTA landene 1. september 2006. Olje- og energidepartementet har laget et utkast til forskrift om opprinnelsesgarantier med hjemmel i energiloven § 7-6, som gjennomfører dette direktivet i norsk lov.

 

Til toppen