Analyse av motivasjonsfaktorer for å delta i EUs rammeprogram for forskning innenfor helse, IKT og miljø

Faugert & Co Utvärdering AB har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kvalitativ analyse av motivasjonsfaktorene for å delta i EUs forskning innenfor helse, IKT og miljø.

Faugert & Co Utvärdering AB (en del av Technopolis Group) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kvalitativ analyse av motivasjonsfaktorene for å delta i EUs forskning innenfor helse, IKT og miljø.