Årsrapport 2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

H-2232 N

Kommunal- og regionaldepartementet sin årsrapport for 2008.

Kommunal- og regionaldepartementet sin årsrapport for 2008.