Avtale om videreutvikling av barnevernet

Avtale om videreutvikling av barnevernet

Barne- og familieminister Laila Dåvøy og KS-leder Halvdan Skard signerte torsdag en avtale mellom Barne- og familiedepartementet og Kommunenes Sentralforbund om videreutvikling av barnevernet. Avtalen skal bla. sikre kvalitetsforbedring, styrket rettssikkerhet, mer åpenhet i tjenesten, bedre samordning med andre tjenester og økt forebyggende innsats i barnevernet.

Les avtalen i PFD- fil her