Bærekraftig vekst og sysselsetting

- Et norsk perspektiv på EUs vekst- og sysselsettingsstrategi

Denne publikasjonen presenterer EUs vekst- og sysselsettings strategi i et norsk perspektiv, og gir bl.a. en oversikt over sentrale norske innsats områder.

EUs strategi for økt vekst og sysselsetting favne bredt og inneholder elementer av vesentlig betydning for verdiskapingen. Dette gjør strategien relevant også for norske forhold. Det arbeides i Norge i dag aktivt på de fleste av de politikk områdene somstrategien omfatter. Denne publikasjonen presenterer EUs vekst- og sysselsettings strategi i et norsk perspektiv, og gir bl.a. en oversikt over sentrale norske innsats områder. For å forberede oss på fremtidig konkurranse kreves tiltak som økt innsats for forskning og utvikling, økt innsats for kompetanse i skolen, grep for å styrke næringslivets konkurranseevne og statsfinansielle reformer. Strategien fokuserer på disse tiltakene, som nå er aktuelle også i våre naboland og resten av Europa.

Les rapporten

Bærekraftig vekst og sysselsetting - norsk

Engelsk versjon