Behandling av Norges fjerde rapport til FN

Avsluttende merknader fra FNs komité for barnets rettigheter

 

Q-1173B

Behandling av Norges fjerde rapport til FN (pdf)