BKK Nett AS - kraftledningen Mongstad-Kollsnes - høring av NVEs innstilling og NVEs innstilling av 20.mars 2012 vedrørende tilleggsøknader fra BKK

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2011

Vedrørende tilleggssøknad fra BKK av 14.september 2011

 

 

BKK Nett - Kraftledningen Mongstad – Kollsnes - NVEs innstilling til tilleggssøknad av 14. september 2011

Olje- og energidepartementet viser til NVEs innstilling av 20. mars 2012 vedrørende tilleggsøknader fra BKK Nett av 14. september 2011.

Eventuelle merknader til NVEs innstilling må være departementet i hende innen fredag 13. april 2012. Merknader kan gjerne sendes på e-post til nh@oed.dep.no

Innstillingen er tilgjengelig på NVEs nettsider: www.nve.no/kraftledninger. Dersom det er behov for papirutskrift, ta kontakt med saksbehandler på telefon 22 24 63 52.

Med hilsen

Tollef Taksdal (e.f.)
underdirektør
                                                                        Nina Helene von Hirsch
                                                                        rådgiver

 

Nedenfor er pdf-filer av NVEs innstillinger og bakgrunn for innstillingen:

NVEs innstilling til OED av 20.3.2012 vedrørende tilleggssøknad fra BKK

Bakgrunn for innstillingen

NVEs tilleggsvurdering til innstilling av 20.3.2012