Bruken av barnevernloven § 4-6 andre ledd - akuttvedtak

Departementet har registrert at antall nye akuttplasseringer har økt med 20 prosent i første tertial i år sammenliknet med første tertial i 2007.

Les brevet her