Bruken av barnevernloven § 4-6 andre ledd - akuttvedtak

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Departementet har registrert at antall nye akuttplasseringer har økt med 20 prosent i første tertial i år sammenliknet med første tertial i 2007.

Les brevet her