Deltakelse og mangfold - regjeringens innsats for personer med funksjonsnedsettelser 2014-2017

Rapporten Deltakelse og mangfold viser en samlet oversikt over regjeringens innsats for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)  har det overordnet ansvaret for å koordinere regjeringens politikk for mennesker med funksjonsnedsettelser. Alle tiltak og innsatser som omtales følger sektorprinsippet og ni departementer bidrar i rapporten. 

Les rapporten her (PDF).