Historisk arkiv

Ny innsats for personer med funksjonsnedsettelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

På et møte med de funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner i dag presenterte likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) regjeringens nye strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse, Et samfunn for alle.

– Vi vil at alle skal kunne delta og ha mulighet til å bidra i samfunnet, men vi vet at enkelte møter hindringer. Med denne strategien fortsetter vi arbeidet med å utvikle universelle løsninger, jobbe for økt selvbestemmelse og bedre samordninger på alle nivå, sier likestillingsminister Helleland.

Strategien har fire innsatsområder: utdanning, arbeid, helse og omsorg og kultur og fritid. Det er en dynamisk strategi som skal gjelde for 10 år.

– Det er mange med en funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Dette er mennesker som vil og kan bidra til et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor vil vi legge til rette for at det skal bli enklere å komme seg ut i arbeid, sier statsråden.  

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organsasjoner (SAFO) og Unge funksjonshemmede har kommet med innspill til strategien og vært sentrale i prosessen.

– Dette er en strategi som skal bidra til en bedre hverdag for mennesker med funksjonsnedsettelse. Derfor har organisasjonenes bidrag inn i dette arbeidet har vært viktig, sier Helleland.

Strategien er startskuddet på et større arbeid. Neste år starter arbeidet med en handlingsplan som skal inngå som en del av strategien. I tillegg setter regjeringen i gang arbeidet med en stortingsmelding for utviklingshemmede.