Direktoratsboka

En orientering om arbeidet i direktoratene og om direktoratenes forhold til Regjering, Storting og andre forvaltningsorganer.

Direktoratsboka

En orientering om arbeidet i direktoratene og om direktoratenes forhold til Regjering, Storting og andre forvaltningsorganer

UTGITT AV ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET FEBRUAR 1993

Trykt i Aktietrykkeriet i Trondhjem, Trondheim 1993

ISBN 82-91080-00-3