Disponeringsbrev til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker region Nord

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Disponeringsbrev til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker region Nord