Effektivisering av planlegging. Forprosjekt

Rapport fra en prosjektgruppe i Statens vegvesen som har utredet effektivitetsfremmende tiltak i planleggingen av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak i vegsektoren.

Rapport fra en prosjektgruppe i Statens vegvesen som har utredet effektivitetsfremmende tiltak i planleggingen av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak i vegsektoren.

Les rapporten (pdf)

Se også pressemelding av 18. april 2012