Endringer i lov om merking av forbruksvarer og forslag om oppevelse av forskrift om ansvarlig organ for EUs miljømerke mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2013