Rettigheter for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2012