Rettigheter for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2012