EU-EØS. Energi. Forslag til direktiv om energieffektivitet som erstatter direktiv 2004/8/EC og 2006/32/EC. (Directive on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011