EU-EØS. Energi/elektrisitet. Høring vedrørende Kommisjonsforordning (EU) nr. 774 (2010) om retningslinjer for en kompensasjonsordning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.10.2010