EU-EØS. Energi. Høring av kommisjonsvedtak (2009/548/EC). Etablering av mal for nasjonale tiltaksplaner under fornybardirektivet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.10.2009