Forsiden

EU-EØS. Energi. Høring av kommisjonsvedtak (2009/548/EC). Etablering av mal for nasjonale tiltaksplaner under fornybardirektivet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.10.2009

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

                                                                                                                  9.9.2009

EU/EØS ENERGI. ETABLERING AV MAL FOR NASJONALE TILTAKSPLANER UNDER FORNYBARDIREKTIVET. HØRING AV KOMMISJONSVEDTAK (2009/548/EC).

Det vises til EU-kommisjonens vedtak av 30. juni 2009 om etablering av en mal for rapportering av nasjonale handlingsplaner under direktiv 2009/28/EC (fornybardirektivet). Den aktuelle teksten (2009/548/EC) finnes på departementets nettsider eller på følgende link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:EN:PDF

Det er nå av betydning for den videre behandling i EØS-prosessen at departementet får eventuelle synspunkter på kommisjonens vedtak. Det gis derfor anledning til å formidle disse innen 12. oktober 2009.

 

Med hilsen

Johan Vetlesen
avdelingsdirektør

                                                                              Tom Wiersdalen Karlsen
                                                                              seniorrådgiver

 

Den aktuelle teksten, kommisjonsvedtak (2009/548/EC), finnes på følgende link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:EN:PDF

 

  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • Justisdepartementet
  • Miljøverndepartementet
  • Samferdselsdepartementet
  • Utenriksdepartementet
  • Energibedriftenes landsforening (EBL)
  • Enova SF
  • Forbrukerombudet
  • Forbrukerrådet
  • Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN)
  • Framtiden i våre hender
  • Industri Energi
  • Kommunenes Sentralforbund (KS)
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)
  • Miljøstiftelsen Bellona
  • Nordpool ASA
  • Norges Miljøvernforbund
  • Norges Naturvernforbund
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Norsk Hydro ASA
  • Norsk Industri
  • Norsk Petroleumsinstitutt
  • Norske Energibrukeres Forening
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  • Oljedirektoratet (OD)
  • Oljeindustriens Landsforening (OLF)
  • Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
  • Statkraft SF
  • Statnett SF
  • StatoilHydro
  • Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer