Forsiden

EU-EØS. Energi. Høring av kommisjonsvedtak (2009/548/EC). Etablering av mal for nasjonale tiltaksplaner under fornybardirektivet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.10.2009

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

                                                                                                                  9.9.2009

EU/EØS ENERGI. ETABLERING AV MAL FOR NASJONALE TILTAKSPLANER UNDER FORNYBARDIREKTIVET. HØRING AV KOMMISJONSVEDTAK (2009/548/EC).

Det vises til EU-kommisjonens vedtak av 30. juni 2009 om etablering av en mal for rapportering av nasjonale handlingsplaner under direktiv 2009/28/EC (fornybardirektivet). Den aktuelle teksten (2009/548/EC) finnes på departementets nettsider eller på følgende link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:EN:PDF

Det er nå av betydning for den videre behandling i EØS-prosessen at departementet får eventuelle synspunkter på kommisjonens vedtak. Det gis derfor anledning til å formidle disse innen 12. oktober 2009.

 

Med hilsen

Johan Vetlesen
avdelingsdirektør

                                                                              Tom Wiersdalen Karlsen
                                                                              seniorrådgiver

 

Den aktuelle teksten, kommisjonsvedtak (2009/548/EC), finnes på følgende link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:EN:PDF

 

 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Justisdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Energibedriftenes landsforening (EBL)
 • Enova SF
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN)
 • Framtiden i våre hender
 • Industri Energi
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Nordpool ASA
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk Hydro ASA
 • Norsk Industri
 • Norsk Petroleumsinstitutt
 • Norske Energibrukeres Forening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Oljedirektoratet (OD)
 • Oljeindustriens Landsforening (OLF)
 • Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
 • Statkraft SF
 • Statnett SF
 • StatoilHydro
 • Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer