Europakommisjonens forslag til endrede regler for fritt varebytte

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring to forslag til forordninger fra Europakommisjonen av 19. desember 2017 som omhandler endrede regler for fritt varebytte i det indre marked. Høringen gjelder Europakommisjonens forslag til revisjon av de delene av forordning (EF) 765/2008 som gjelder markedstilsyn og Europakommisjonens forslag til forordning om gjensidig godkjenning. Denne skal erstatte forordning (EF) 764/2008. Forslagene inngår som tiltak i Europakommisjonens strategi for det indre marked for varer og tjenester, lansert høsten 2015. Forslagene har som mål å gjøre det enklere for bedrifter å selge sine varer i andre EØS-land, samtidig som forbrukere skal kunne ha tillit til at varer i markedet er trygge. Begge forslagene inneholder horisontale bestemmelser, som får virkning for virksomheter og forbrukere på de fleste varesektorer og deres ansvarlige tilsynsmyndigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2018