Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner

Rapport 20/2011 NIFU

Rapport 20/2011 NIFU: Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner