Evaluering av samelovens språkregler

Evalueringen er utgitt i april 2007 og er resultat av et prosjekt gjennomført av Nordisk Samisk Institutt på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

Rapporten evaluerer om samelovens språkregler er fulgt opp på en adekvat måte. Den peker også på områder hvor det er behov for ny kunnskap. Evalueringen er utgitt i april 2007 og er resultat av et prosjekt gjennomført av Nordisk Samisk Institutt på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

Les rapporten her