Forenkling - ikke så enkelt, men langt fra umulig

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Forenkling - ikke så enkelt, men langt fra umulig

Innlegg i Aftenposten 19. oktober 2006

Aftenposten hevder i en artikkel 9. oktober at jeg føyer meg inn i rekken av næringsministere som ikke har klart å komme skjemaveldet til livs. Med bare to uker i stolen som nærings- og handelsminister er det litt tidlig å vise til de helt store resultatene i forenklingsarbeidet. Jeg vil likevel komme med noen presiseringer, og hva jeg vil gjøre for å forenkle bedriftenes hverdag.

Aftenposten viser til Riksrevisjonens forvaltningsgjennomgang av forenklingsarbeidet i perioden 1998 til første halvår 2004. Riksrevisjonen beregnet at reduksjonen i den totale skjemabelastningen for næringslivet knyttet til statlige skjema var på 2,9 prosent. Ny tall viser at nedgangen fra 1998 til 2005 er på 11 prosent. Dette er en betydelig reduksjon, og kan neppe betegnes som et nederlag for arbeidet med forenkling de siste årene.

Norge ligger i front internasjonalt i forenklingsarbeidet, og kommer svært godt ut i de fleste internasjonale undersøkelser på området, både i regi av OECD, Verdensbanken og i EU. I Verdensbankens undersøkelse om etableringsklima for 2006 ble for eksempel Norge rangert som best i Europa, og somnr. 5 på verdensbasis. Visepresident i EU-kommisjonen, Günter Verheugen ser bl. a. til Norge når EU nå skal i gang med å kutte i skjemaveldet. Men vi skal ikke hvile på laurbærene.

Regjeringen har nettopp satt i gang et stort prosjekt for å kartlegge hva det koster næringslivet av tid og penger å fylle ut skjemaer, rapportere til myndighetene og etterleve lover og forskrifter. Et stort utvalg bedrifter vil bli intervjuet om tidsbruk og hva som oppleves som spesielt irriterende. Kartlegging er selvsagt ikke nok alene, vi skal bruke resultatene til å finne og gjennomføre de forenklingstiltakene som vil monne mest for næringslivet.

Et av hovedverktøyene i forenklingsarbeidet har og vil fortsatt være webportalen Altinn. Tilbud om elektronisk utfylling og innsending av skjema har gitt betydelinge resultat, og i løpet av 2008 skal næringslivet få en portal for all kontakt med det offentlige. Regjeringen foreslår en økning på 30 mill. kr. i statsbudsjettet 2007 for å sikre videre drift og utvikling av løsningen.

Næringsaktørene er svært viktige medspillere for å påvirke forenklingsarbeidet. Gjennom Kontaktforum for forenkling vil jeg ha en tett dialog med næringsorganisasjonene.

Arbeidet med forenkling er et kontinuerlig arbeid som ingen regjering må slutte å ha fokus på. Denne regjeringen er SEG bevisst sitt ansvar, og jeg er overbevist om at norske bedrifter kommer til å merke resultatene av det arbeidet vi gjør frem mot 2009. Forenkling er ikke enkelt, men det er langt fra umulig.