Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften)

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 27. august 2015 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21.

I

I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 19. desember 2014 nr. 1823 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) gjøres følgende endring:

 

§ 41 første ledd bokstav a (endret) skal lyde:

 

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret, være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 21 meter største lengde.

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 5. september 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.

Til toppen