Forskrift om endringer i covid-19-forskriften

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-3 og § 4-3 a, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 20.

Les forskrift om endringer i covid-19-forskriften (pdf)