Forsiden

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2023

Ikrafttredelse 01.01.2023 – 31.12.2023

Se forskriften på lovdata.no