Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet

Forskriften fastsetter de vilkårene som skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne på det nasjonale jernbanenettet. Ikrafttredelse: 19.07.10.

Forskriften fastsetter de vilkårene de vilkårene som skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne på det nasjonale jernbanenettet. Ikrafttredelse: 19.07.10.

Forskriften i fulltekst hos Lovdata

Se også:

Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet

Til toppen