Forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

I den siste tiden har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt flere forskrifter med hjemmel i smittevernloven § 7-12, blant annet forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge og forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19. Helse- og omsorgsdepartementet mener derfor at det er hensiktsmessig å samle alle tiltakene fra helsemyndighetene som retter seg mot personer i Norge, eller som ankommer eller skal forlate Norge, i en felles forskrift.

Les kongelig resolusjon:
Forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (PDF)