Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

Vedtatt ved kongelig resolusjon av 15. august 2015. 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. august 2014 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Fremmet av Utenriksdepartementet.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese forskriften i fulltekst.

Tilhørende lov

Til toppen