Forslag om opphevelse av lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.05.2016

Vår ref.: 16/918

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om opphevelse av lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven). I høringsnotatet foreslås det en ny lov som regulerer åpningstider for serveringssteder, samtidig som serveringsloven oppheves.

Høringsfristen er 26. mai 2016. Les og svar på høringen her www.regjeringen.no/id2477201.   Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Ved spørsmål kan Hege Sandvik kontaktes på tlf. 97136845 eller på epostadressen hege.sandvik@nfd.dep.no.

 

Med hilsen                                                                       

Trine S. Lindgren (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                         Hege Sandvik
                                                                                         førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arbeids- og    sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og    inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og    omsorgsdepartementet

Justis- og    beredskapsdepartementet

Klima- og    miljødepartementet

Kommunal- og    moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Oslo kommune

Bergen kommune

Trondheim kommune

Stavanger kommune

Kristiansand kommune

Haugesund kommune

Kristiansund kommune

Lillehammer kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Horten kommune

Molde kommune

Ålesund kommune

Tromsø kommune

Asker kommune

Bærum kommune

Drammen kommune

Eidsvoll kommune

Fredrikstad kommune

Hamar kommune

Halden kommune

Porsgrunn kommune

Bjugn kommune

Frogn kommune

Gjøvik kommune

Jølster kommune

Karasjoga Gielda / Karasjok kommune

Moss kommune

Rendalen kommune

Sande kommune

Suldal kommune

Søgne kommune

Sørum kommune

Tønsberg kommune

Ørsta kommune

Skien kommune

Alstahaug kommune

Skedsmo kommune

NHO Reiseliv

Fellesforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

KS

Arbeidstilsynet Oslo

Tolldirektoratet

Skattedirektoratet

Skatteetaten

Jussformidlingen

Likestillings- og    Diskrimineringsombudet

Norges Juristforbund

PMV - Senter for helse, dialog og utvikling

Riksadvokaten

Selvhjep for innvandrere og    flyktninger - SEIF

Brønnøysundregistrene

Den Norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkursrådet

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Regnskap Norge

Den norske Revisorforeningen

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen Lokalstyre

Kemnerkontoret i Oslo

Politidirektoratet

ForeningenKAAS