Forslag om opphevelse av lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) - høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.05.2016