Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.12.2015