Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.12.2015

Departementene

Sametinget

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Arkitektenes Fagforbund

Arkivverket

Asplan Viak AS

Avinor

Bedriftsforbundet

Boligprodusentenes Forening

Byggeindustrien

Byggemiljø

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Byggevareindustriens Forening

Det norske maskinistforbund

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Entra Eiendom

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

FAFO

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Forsvarsbygg

Forsvarsmuseet

Fortidsminneforeningen

Fraktefartøyenes rederiforening

Glava AS

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke (HSH)

Hurtigbåtenes rederiforbund

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Høgskolen i Bergen (HiB)

Høgskolen i Gjøvik (HiG)

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark (HiT)

Høgskolen i Vestfold (HVE)

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen Stord/Haugesund

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

Jernbaneverket

JM Norge AS

Kartverket

Kongelig Norsk Båtforbund

Konkurransetilsynet

Kontrollrådet for betongprodukter

KS

Kystverket

Landsorganisasjonen Norge (LO)

Mesterbrevnemnda

Mesterhus Norge

Miljødirektoratet

Multiconsult AS

NFK-byggesak

Norboat

Norconsult AS

Nordlandsforskning

Norges Bygg- og eiendomsforening

Norges Byggmesterforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Forsvarsforening

Norges Handelshøyskole

Norges Hjemmefrontmuseum

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Norges Sildesalgslag

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Råfisklag

Norges Takseringsforbund

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norgips Norge AS

Norsk Byggtjeneste AS

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)

Norsk Eiendom

Norsk Industri

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Teknologi

Norsk Treteknisk institutt

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Norske Boligbyggelag (NBBL)

Norske Muremestres Landsforening (NML)

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

NHO Sjøfart

OPAK A/S

OBOS

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Rogaland Fiskesalgslag

Rørentreprenørene i Norge

Rådgivende ingeniørers forening

Selvaag Bolig AS

SINTEF byggforsk

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Skagerakfisk

Skipsregistrene

Standard Norge

Statens vegvesen

Statsbygg

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag

Tekna

Teknisk-naturvitenskaplige forening

Teknologisk institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Nordland

Vest-Norges Fiskesalslag

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund