Forslag til effektivisering av håndhevelses- og overvåkningsreglene for offentlige anskaffelser

Arbeidsgruppen for vurdering av overvåknings- og håndhevelsessystemet innen offentlige anskaffelser

Oslo den 30. november 1999