Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift - Høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012