Forslag til endring i forskrift om drift av akvakulturanlegg § 48a

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2012