Forslag til endring i forskrift om drift av akvakulturanlegg § 48a

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2012