Forslag til endringer i forskrift om alkoholordningen for Svalbard

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om alkoholordningen for Svalbard på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2017