Forslag til endringer i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2011