Forslag til endringer i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2011