Forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2013