Forslag til forenkling av underskritskrav ved elektronisk innsending til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2009