Forslag til lov om bruk av levende biologisk materiale fra dyr ved medisinsk behandling av mennesker

Høringsfrist 23.01.2007

(Xenotransplantasjon)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

(Xenotransplantasjonsloven)

Høringsfrist: 23.01.2007