Høring - Utkast til ny lov om næringsrettede beredskapstiltak og endringer i NAV-loven §§ 10 og 11

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010