Forslag til strategi mot rømming

Store rømminger kan ha negativ påvirkning på villfisk. Innslaget av rømt laks i vassdragene har gått ned over en lengre periode, det er likevel behov for økt oppmerksomhet og nye tiltak for å motvirke rømming. Fiskeridirektoratet har utarbeidet et forslag til en strategi mot rømming.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2017

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Sametinget

Standard Norge

DNV GL

Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Havforskningsinstituttet

Norsk institutt for naturforskning

Veterinærinstituttet

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk Industri

Norske sjømatbedrifters landsforening

Sjømat Norge

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Bellona

Den norske veterinærforening

Greenpeace

Natur og Ungdom

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norske Lakseelver

Tekna fiskehelseforeningen

WWF-Norge

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Næringslivets hovedorganisasjon