Forslag til strategi mot rømming

Store rømminger kan ha negativ påvirkning på villfisk. Innslaget av rømt laks i vassdragene har gått ned over en lengre periode, det er likevel behov for økt oppmerksomhet og nye tiltak for å motvirke rømming. Fiskeridirektoratet har utarbeidet et forslag til en strategi mot rømming.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2017