Fylkessammenslåing i Agder

Jeg viser til brev datert 21.10.2010 der det bes om at regjeringen klart signaliserer om den vil støtte fylkestingenes vedtak om en balansert fordeling av statlige institusjoner mellom Arendal og Kristiansand dersom det blir sammenslåing av fylkeskommunene.

Regjeringen vil støtte opp under prosessen lokalt ved å følge ønskene til fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder om at en balansert fordeling av institusjoner mellom de to fylkene skal legges til grunn ved en eventuell sammenslåing av Agder. Når det gjelder NAV spesielt, skal fylkestingsvedtakenes fordeling veie svært tungt som utgangspunkt for en balansert fordeling. Fordelingen av personale i gjennomføringsprosessen må likevel ikke være til hinder for at personell med rett kompetanse blir lokalisert ut fra hensyn til å ivareta god kvalitet på tjenestene til brukerne. Fordelingen av institusjoner mellom de to fylkene skal for alle skje slik at hensynet til effektiv drift og god kvalitet i oppgaveløsningen blir ivaretatt på en god måte.

De ansvarlige departementene har ansvaret for at organisasjonene til de ansatte blir informert på en god måte i prosessen videre, og for at de personalmessige konsekvensene blir behandlet innenfor gjeldende rammevilkår for omstillinger i staten.

 

Med hilsen

Liv Signe Navarsete

 

 

Likelydende brev sendt til:     
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune