Gjennomgang av NRKs eksisterende tjenester på nye medieplattformer

Medietilsynet juni 2010

Formålet med gjennomgangen er å sikre at NRKs nye tjenester faller inn under allmennkringkasteroppdraget slik dette fremgår av NRK-plakaten og selskapsvedtektene.

Rapport: Gjennomgang av NRKs eksisterende tjenester på nye medieplattformerFormålet med gjennomgangen er å sikre at NRKs nye tjenester faller inn under allmennkringkasteroppdraget slik dette fremgår av NRK-plakaten og selskapsvedtektene. Medietilsynets har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Rapporten i pdf-format