Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019 - 2023

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. Slik er godt smittevern også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens. Handlingsplanen har som hovedmål å redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og å bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge, og har 37 tiltak for å oppnå dette. Handlingsplanen inngår som en del av Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020).

Last ned handlingsplanen her.