Høring - forslag om endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2012