Høring - ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av mottatte betalinger. Opphevelse av forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI-forskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2018

Vår ref.: 17/2176

Olje- og energidepartementet sender med dette på høring forslag til ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av mottatte betalinger. Samtidig foreslås opphevelse av forskrift om rapportering av avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten.

Formålet med disse endringer er en tilpasset og forenklet gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-standardene.

 Vi ber om at adressatene videresender høringsbrevet med vedlegg til aktuelle organisasjoner, underliggende etater og andre organ som kan ha interesse av denne saken, men som ikke er oppført på adresselista.

Frist for høringssvar er satt til 19.mars 2018. Eventuelle merknader og kommentarer til denne høringen kan også sendes elektronisk via departementets nettside hvor høringsdokumentene er lagt ut.

Med hilsen

 Morten Anker (e.f)

avdelingsdirektør                                                    Gro Anundskaas

                                                                                   underdirektør

 

Aker BP ASA

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Atlantic Petroleum Norge AS

Barne- og likestillingsdepartementet

CapeOmega AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA E&P Norge AS

Edison Norge AS

Engie E&P Norge AS

Eni Norge AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Faroe Petroleum Norge AS

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fortis Petroleum Norway AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hess Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

Ineos E&P Norge AS

Infragas Norge AS

INPEX Norge AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Moeco Oil & Gas Norge AS

MOL Norge AS

Njord Gas Infrastructure AS

Norpipe Oil AS

Norsea Gas A/S

Norsk olje og gass

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OKEA AS

Oljedirektoratet

OMV (Norge) AS

Origo Exploration Norway AS

Petoro AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Point Resources AS

Premier Oil Norge AS

Publish What You Pay

Regelrådet

Repsol Norge AS

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Silex Gas Norway AS

Skagen44 AS

Skattedirektoratet

Solveig Gas Norway AS

Statistisk Sentralbyrå

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Tellus Petroleum AS

Toll- og avgiftsdirektoratet

Total E&P Norge AS

Transparency International Norge

Tullow Oil Norge AS

Utenriksdepartementet

VNG Norge AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Norge AS