Høring - ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av mottatte betalinger. Opphevelse av forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI-forskriften)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.03.2018